0%
100%

Zadovoljstvo s storitvami OE Šport - Zavod ZNANJESpoštovani!

 

Prosimo vas, da odgovorite na vprašanja, s katerimi želimo pridobiti informacijo o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami.

Anketa je anonimna, analizo bo pripravilo zunanje podjetje, pridobljene podatke pa bomo uporabili zgolj za namen raziskave o zadovoljstvu.

Z reševanjem vprašalnika začnete s klikom na gumb Naslednja stran.